Kritiske słowa radźićelam gmejny

póndźela, 18. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Ralbičanskeje wohnjoweje wobory Achim Měrćink (nalěwo) a wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (naprawo) přiwzaštaj sobotu Wita Kubańka (srjedźa) do rjadow aktiwnych delanskich wohnjowych wobornikow. Foto: Alfons Handrik Nawoda Ralbičanskeje wohnjoweje wobory Achim Měrćink (nalěwo) a wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (naprawo) přiwzaštaj sobotu Wita Kubańka (srjedźa) do rjadow aktiwnych delanskich wohnjowych wobornikow. Foto: Alfons Handrik

Sydarnja gratownje Ralbičanskeje wo- hnjoweje wobory bě sobotu połnje wobsadźena. Nawoda Achim Měrćink móžeše na hłownej zhromadźiznje wobory,­ kotrejž přisłuša 26 kameradow – mjez nimi dwě žonje –, tež wjesnja­nostu delanskeje gmejny Hubertusa Ryćerja (CDU) witać.

Ralbicy (aha/SN). Zhladujo na minjene lěto rozprawješe Měrćink wo kedźby­hódnych aktiwitach. Do cyłkownje 1 521 wukonjanych słužbnych hodźin słuša tež 16 wukubłanjow, kaž kwalifikacija 17 kameradow na wokrjesnej a nadregionalnej runinje a wobdźělenje na kursach krajneje woborneje šule. Jědnaće króć su wobornikow loni w nuzowych padach alarmowali, a to wosom króć k hašenju a trójce wulkeje wody a wobchadneho njezboža dla. Stajnje bě zasadźenska kmanosć ze znajmjeńša dźewjeć kame­radami zaručena. Mjeztym maja wšak w swojich rjadach tež třoch skupinskich nawodow a dweju z kmanosćemi, při hawarijach ćah nawjedować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND