Kritiske słowa radźićelam gmejny

póndźela, 18. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Ralbičanskeje wohnjoweje wobory Achim Měrćink (nalěwo) a wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (naprawo) přiwzaštaj sobotu Wita Kubańka (srjedźa) do rjadow aktiwnych delanskich wohnjowych wobornikow. Foto: Alfons Handrik Nawoda Ralbičanskeje wohnjoweje wobory Achim Měrćink (nalěwo) a wjesnjanosta Ralbic-Róžanta Hubertus Ryćer (naprawo) přiwzaštaj sobotu Wita Kubańka (srjedźa) do rjadow aktiwnych delanskich wohnjowych wobornikow. Foto: Alfons Handrik

Sydarnja gratownje Ralbičanskeje wo- hnjoweje wobory bě sobotu połnje wobsadźena. Nawoda Achim Měrćink móžeše na hłownej zhromadźiznje wobory,­ kotrejž přisłuša 26 kameradow – mjez nimi dwě žonje –, tež wjesnja­nostu delanskeje gmejny Hubertusa Ryćerja (CDU) witać.

Ralbicy (aha/SN). Zhladujo na minjene lěto rozprawješe Měrćink wo kedźby­hódnych aktiwitach. Do cyłkownje 1 521 wukonjanych słužbnych hodźin słuša tež 16 wukubłanjow, kaž kwalifikacija 17 kameradow na wokrjesnej a nadregionalnej runinje a wobdźělenje na kursach krajneje woborneje šule. Jědnaće króć su wobornikow loni w nuzowych padach alarmowali, a to wosom króć k hašenju a trójce wulkeje wody a wobchadneho njezboža dla. Stajnje bě zasadźenska kmanosć ze znajmjeńša dźewjeć kame­radami zaručena. Mjeztym maja wšak w swojich rjadach tež třoch skupinskich nawodow a dweju z kmanosćemi, při hawarijach ćah nawjedować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND