Rozdźělne zwučenosće

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank

Zestawa gmejnskeje rady rozsudna, w kotrej rěči so posedźenja přewjeduja

Před nimale štyrjomi lětami je sakske knježerstwo předpołožiło plan pozbudźenskich naprawow k čilišemu nałožowanju serbšćiny. Pod dypkom 2.4.4. w dokumenće mjez druhim rěka, tež na posedźenjach gmejnskich radow w serbskim sydlenskim rumje zaručić a zmóžnić, zo na posedźenju serbsce rěča. W Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće wšak běchu hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, dokelž běchu w zbožownym połoženju, zo woběmaj cyłkomaj jeničce Serbja přisłušachu. Za tamne tři gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so entuziasća nadźijachu, zo móhli so posedźenja radźićelow serbskorěčnje wjesć a němskim by so simultanje přełožowało. Samo přełožowarjo a technika mějachu so přewostajić. Tehdy běchu paket tajkich a hinašich naprawow wulce wuchwalowali, woprawdźe změniło pak so wot toho časa ničo njeje. Hdźež su hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, činja to dźensa hišće. Druhdźe wjesnjanosta jenož w serbskej rěči wita a posedźenje dale němsce nawjeduje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND