Rozdźělne zwučenosće

srjeda, 20. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank Listowe hłowy gmejnow a zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe samoho su wšitke dwurěčne. Jednanska rěč pak je jenož w Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće serbska.SN/Maćij Bulank

Zestawa gmejnskeje rady rozsudna, w kotrej rěči so posedźenja přewjeduja

Před nimale štyrjomi lětami je sakske knježerstwo předpołožiło plan pozbudźenskich naprawow k čilišemu nałožowanju serbšćiny. Pod dypkom 2.4.4. w dokumenće mjez druhim rěka, tež na posedźenjach gmejnskich radow w serbskim sydlenskim rumje zaručić a zmóžnić, zo na posedźenju serbsce rěča. W Chrósćicach a Ralbicach-Róžeńće wšak běchu hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, dokelž běchu w zbožownym połoženju, zo woběmaj cyłkomaj jeničce Serbja přisłušachu. Za tamne tři gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so entuziasća nadźijachu, zo móhli so posedźenja radźićelow serbskorěčnje wjesć a němskim by so simultanje přełožowało. Samo přełožowarjo a technika mějachu so přewostajić. Tehdy běchu paket tajkich a hinašich naprawow wulce wuchwalowali, woprawdźe změniło pak so wot toho časa ničo njeje. Hdźež su hižo do toho w gmejnskim parlamenće serbowali, činja to dźensa hišće. Druhdźe wjesnjanosta jenož w serbskej rěči wita a posedźenje dale němsce nawjeduje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND