Młodźi wobornicy z dobrym časom

póndźela, 25. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Čłon Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejnskeje rady Eduard Luhmann (CDU) w rozmołwje z nawodu Smjerdźečanskeje wohnjoweje wobory Norbertom Róblom a kameradom Maćijom Kralom (wotprawa)  Foto: Alfons Handrik Čłon Ralbičansko-Róžeńčanskeje gmejnskeje rady Eduard Luhmann (CDU) w rozmołwje z nawodu Smjerdźečanskeje wohnjoweje wobory Norbertom Róblom a kameradom Maćijom Kralom (wotprawa) Foto: Alfons Handrik

Wjetšinu z 23 aktiwnych a wjacorych z 15 čestnej a starobnej skupinje přisłušacych kameradow móžeše minjeny pjatk hašenski mišter a nawoda Smjerdźečanskeje wohnjoweje wobory Norbert Róbl na žurlu tamnišeho kulturneho domu witać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND