Zrěčenje lětsa wuběži

štwórtk, 28. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda dóstanje 720 000 eurow wot Vattenfalla

Běła Woda (AK/SN). Běła Woda dóstanje lětsa wot Vattenfalla cyłkownje 720 000 jako wurunanske płaćenje za poćežowanja Wochožanskeje wuhloweje jamy dla. Takle předwidźi to wot komuny a hórnistwoweho koncerna nastajeny plan 2016. Tón poćahuje so na „dojednanje wo partnerskim zhromadnym dźěle mjez wulkim wokrjesnym městom Běłej Wodu a Vattenfallom Europe Mining AG“ z 23. junija 2011. „Dźěłowy plan 2016 zdźěłać njebě lochko. Wobdźělene na tym běchu mnohe skupiny a strony“, podšmórny wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartex) wčera na posedźenju měšćanskeje rady, kotraž lětuši dźěłowy plan jednohłósnje wobzamkny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND