Wjele wopytowarjow w Kamjentnym domje

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W hudźbnej rumnosći běchu rěčne problemy njewažne.  Foto: Constanze Knappowa W hudźbnej rumnosći běchu rěčne problemy njewažne. Foto: Constanze Knappowa

Budyšin (CK/SN). Młodźi Arabojo maja rytmus w kreji. Tole bě minjenu sobotu w hudźbnej rumnosći Budyskeho Kamjentneho domu pytnyć. Pod nawodom Andreasa Krampfa, projektoweho managera młodźinskeho centruma, wuspytachu so na instrumentach. Rytmiske instrumenty so jim wosebje spodobachu, štož bě tež za wopytowarjow putace. Knježeše wulkotna nalada, runje tak we wšitkich druhich rumnosćach, hač při blidotenisu abo karaoke. Nimo toho móžeše sej kóždy ruku z wobrazami pomolować dać a při tym swoju kreatiwnosć dopokazać. To samsne płaćeše při zhotowjenju t-shirtow abo při improwizaciskim dźiwadle. Na dworje zetkachu so skaterojo k wuměnje nazhonjenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND