Ćěkancy trjebaja přewodźerjow

srjeda, 24. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći Zin Zirak, Daryan a Van Zirak z Iraka hrajkaja sej ze swójbnej pomocnicu Ulriku Herrmann.  Foto: Andreas Kirschke Dźěći Zin Zirak, Daryan a Van Zirak z Iraka hrajkaja sej ze swójbnej pomocnicu Ulriku Herrmann. Foto: Andreas Kirschke

Gymnazij a wobydlerski zwjazk přeprošatej ludźi so zetkawać

Wojerecy. Ćěkancy trjebaja wšědny dźeń angažowanych a wěcywustojnych přewodźerjow. „Jenož tak přewinu strach před wobydlerjemi Němskeje. Domoródni pak trjebaja zmužitosć, so ćěkancam wotewrěć. Jeno z nimi so zetkawajo zhubja­ woni swoje wobmyslenja a předsudki“, podšmórny farar Jörg ­Michel z ewang­elskeje cyrkwinskeje wosady Wojere­cy-nowe město, sobuzałožer wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wu­trobu“, njedawno w zetkawanskej kofejowni Woje­rowskeho Leona Focaultoweho gymnazija. Přeprosyłoj běštej kubłanišćo a wobydlerski zwjazk zhromadnje. Šulerjo podawachu wopytowarjam samopječeny tykanc. Dźěći móžachu paslić a sej hrajkać. Dorosćeni w tym času bjesadowachu.

Nazhonjenja su dobre

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND