Sćerpnosć dale trěbna

srjeda, 16. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske naležnosće stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant. Mjez druhim rozmyslowachu radźićeljo wo tym, hdźe srědki za dróhotwar zasadźić.

Róžant (JK/SN). Dlijacy so postup nastupajo twar jednoswójbnych domow na ležownosći sewjernje Sernjan čuwy wjesnjanosty a radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant dale strapacěruje. Na wčerawšim posedźenju žadaše sej młody nan, kiž so hižo­ wot lěta 2014 wo twarsku dowolnosć na wonej ležownosći prócuje, jasne wuprajenje gmejny k zahajenju twarskich dźěłow. Nima hižo sćerpnosće a njeda so dlěje z přilubjenjemi ze stron gmejny tróštować. Wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) pak skedźbni w tym zwisku na zarjadniske ćeže, kotrež spěšnym twarskim dowolnosćam zadźěwaja. Při- wšěm wón přilubi, so dale wo spěšniše jednanja wo nošerja za wotkryće ležownosće prócować a wo to, zo móhli zajimcy bórze z twarom započeć. Tuchwilu je 19 swójbow přizjewjenych, kotřiž chcedźa w Sernjanach twarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND