Sćerpnosć dale trěbna

srjeda, 16. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske naležnosće stejachu w srjedźišću wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant. Mjez druhim rozmyslowachu radźićeljo wo tym, hdźe srědki za dróhotwar zasadźić.

Róžant (JK/SN). Dlijacy so postup nastupajo twar jednoswójbnych domow na ležownosći sewjernje Sernjan čuwy wjesnjanosty a radźićelow gmejny Ralbicy-Róžant dale strapacěruje. Na wčerawšim posedźenju žadaše sej młody nan, kiž so hižo­ wot lěta 2014 wo twarsku dowolnosć na wonej ležownosći prócuje, jasne wuprajenje gmejny k zahajenju twarskich dźěłow. Nima hižo sćerpnosće a njeda so dlěje z přilubjenjemi ze stron gmejny tróštować. Wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) pak skedźbni w tym zwisku na zarjadniske ćeže, kotrež spěšnym twarskim dowolnosćam zadźěwaja. Při- wšěm wón přilubi, so dale wo spěšniše jednanja wo nošerja za wotkryće ležownosće prócować a wo to, zo móhli zajimcy bórze z twarom započeć. Tuchwilu je 19 swójbow přizjewjenych, kotřiž chcedźa w Sernjanach twarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND