Wupruwowanu praksu wobchowaja

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Swoje wodźizny a hrjebje chce město Kulow dale w swójskej režiji wobhospodarjeć. Při tym dowěrjeja dotalnej wupruwowanej praksy a technice. Toho bě sej měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju přezjedna.

Budyski wokrjes bě namjetował, zwjazk za wobhospodarjenje wodźiznow 2. rjadowanje załožić, zo by so jich porjadny staw zawěsćił. „Hladać tele wodźizny je nadawk městow a gmejnow“, pisaše přirjadnica wokrjesa Birgit Weber loni nazymu komunam. Při tym dopo­minaše wona na sćěhi wulkeje wody 2010 a 2013. Tehdy je runje při wodźiznach 2. rjadownje tójšto škodow nastało, kotrež pak su dźakowano spěchowanskim programam mjeztym w dalokej měrje wotstronjene. Hdyž so zwjazk załoži, hodźeli so po měnjenju wokrjesa nadawki koncentrować, kóšty lutować a komunikacija zjednorić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND