Poradźene popołdnjo w klóštrje

štwórtk, 31. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W tradicionalnej wowčerskej drasće, přewodźany wot swojeju psow, předstaji Gerat Šmit swoje rjane, ale tež zamołwite dźěło. Mjeztym zo so dźěći skerje za psaj a jehnjata zajimowachu, słuchachu starši ćim bóle na powědanje wowčerja.  Foto: Jan Kral W tradicionalnej wowčerskej drasće, přewodźany wot swojeju psow, předstaji Gerat Šmit swoje rjane, ale tež zamołwite dźěło. Mjeztym zo so dźěći skerje za psaj a jehnjata zajimowachu, słuchachu starši ćim bóle na powědanje wowčerja. Foto: Jan Kral

Haleluja křižerjow je runje hakle womjelkło­ a hižo steješe Pančičanski klóšter Marijina hwězda znowa w srjedźišću zajima. Wčera běchu swójby na nalětni­ dožiwjenski dźeń do kló­šterskeje zahrody přeprošene a su we wulkej­ ličbje přichwatali.

Pančicy-Kukow (JK/SN). Najebać aprylske wjedro je so wjele swójbow wčera podało do zežiwjenskeje a zeloweje zahrody klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje na swójbny dožiwjenski dźeń. Organizatorojo z klóštra, zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, dźěłarnjow za zbrašenych a Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka kaž tež klóšterska zahroda běchu zaso wobšěrny a spodobny program zestajeli. Dołhož je wjedro dowoliło, pytachu dźěći na zelowej zahrodźe za jutrownymi jejkami, kotrež běchu mjez rostlinami schowane. Magnet popołdnja bě hnydom při zachodźe do zahrody zaměstnjeny: Hórčanski wowčer Gerat Šmit powědaše wo swojim powołanju. Dźěći smědźachu psaj a jehnjata tež pomajkać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND