Radźa wobhladniwje jězdźić

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobchadne njezboža z motorskimi maja často złe sćěhi. Zo njeby tak daloko přišło,  měli jich wodźerjo wobhladniwje jězdźić.  Foto: Rocci Klein Wobchadne njezboža z motorskimi maja často złe sćěhi. Zo njeby tak daloko přišło, měli jich wodźerjo wobhladniwje jězdźić. Foto: Rocci Klein

Budyšin (SN/MWj). Lědma zo je so z prěnimi nalětnimi dnjemi nowa sezona motorskich započała, je minjeny kónc tydźenja na dróhach Zhorjelskeje policajskeje direkcije k třom ćežkim wobchadnym njezbožam dóšło, na kotrychž běchu wodźerjo motorskich wobdźěleni. Mužej w starobje 46 a 51 lět so při tym ćežko zraništaj, 62lětny je samo žiwjenje při­sadźił.

Stali su so njezboža, dokelž wodźerjo mašinow trěbny wotstawk k před nim jěducym dodźerželi njeběchu a dokelž stachu so jim zmylki při přesćehnjenju, pisa policajska direkcija w nowinskim wozjewjenju. „Z nazhonjenjow po­licije wuchadźa, zo sej mnozy bikerojo nastupajo swoje kmanosće jězdźenja přewjele při­cpěwaja a zo fyzikaliske mocy pospěšenja a spinanja wopak posudźuja“, w zdźělence dale rěka. Policija radźi tohodla k wobhladniwemu a kedźbliwemu jězdźenju. Dokelž je so sezona runje hakle započała, měli so motorscy hakle poněčim na swoju mašinu zaso zwučić.

Někotre wažne pokiwy měli motorscy wobkedźbować. Nalětnje temperatury k spěšnemu jězdźenju zawjeduja. Na mnohich městnach pak asfalt hišće ćopły dosć njeje, zo bychu so wobruče motorskich jeho dosahajcy přimać móhli. Wosebje w křiwicach móhło tuž hładke być, byrnjež njemjerznyło. Dale nimaja so zjawne dróhi z wubědźowanišćemi zaměnić, hdźež žane spěšnosće předpisane njejsu. Často bikerojo přeeuforisce jězdźa. Nimo toho je po zymskej přestawce radźomne, techniski staw mašiny přepruwować dać a přede­wšěm na fungowace spinadła a porjadne wobruče dźiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND