Krótkopowěsće (10.06.16)

pjatk, 10. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

W literarnej bróžni byli

Horni Hajnk. Šulerjo 1. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ su wčera spisowaćela Bena Budarja w Hornim Hajnku wopytali. Wón powědaše dźěćom ze swojeho žiwjenja, čitaše jim wurězki z knihi „Cowboy Tom“ a přednjese swójske basnje. Šulerjo mějachu tójšto zajimawych prašenjow na serbskeho spisowaćela a wuspytachu so samo w basnjenju.

Tilich před přiwisnikami Pegidy

Drježdźany. Najebać werbalne nadpady přiwisnikow Pegidy a prawicarskoradikalnu polemiku žada sej sakski premier Stanisław Tilich (CDU) wjace demokratiskeho sobuskutkowanja wobydlerjow. Na wobydlerskim forumje w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi je wón wčera zdobom zakładne prawo na azyl zakitował, žnějo za to tež wosobinske ataki.

Wjace nadpadow na politikarjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND