Krótkopowěsće (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Najstarša hornjoserbska fraza

Budyšin. Při slědźenjach w Budyskim tachantskim archiwje wotkry historikarka dr. Madlena Malinkec najstaršu dotal znatu a wěsće datowanu hornjoserbsku frazu z lěta 1534. Fraza je wobstatk chronikaliskeho zapisa w „Annales Budissinenses“. Wopisuja so ponowjenske dźěła při wěži Pětrskeje cyrkwje. Přitomni serbscy burja přiwołachu mištrej, kiž dyrbješe na wěžu zalěsć, warnowace abo wobdźiwace „Helle lube helle, ho o o“ (Hlej, luby, hlej, ho ho ho).

Dźěl sydlišća zaso přistupny

Łaz. Ponowjejo Hórnikečanski jězor su dalšu kročel wotzamknyli. Kaž Sakski wyši hórniski zarjad zdźěli, je wot dźensnišeho dźěl sydlišća bungalowow při jězoru zjawnosći zaso přistupny. Jězor sam a tamne dźěle pobrjoha pak wostanu dale zawrjene. Dźěła při jězoru traja hač do lěta 2022. Jězor je wot 2014 zawrjeny.

Wólby prezidenta wospjetować

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND