Nastajnosći starosće městna dla měli

štwórtk, 07. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W dźensnišim Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja bě něhdy dwurjadowniska šula zaměstnjena.  Foto: Alfons Handrik W dźensnišim Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja bě něhdy dwurjadowniska šula zaměstnjena. Foto: Alfons Handrik

Nimo dźensnišeje wyšeje šule dopominatej dalšej nahladnej twaraj na Łazowske šulske stawizny. Z wěstosću hodźi so rjec, zo bě we wsy hižo do lěta 1619 mała šula stała. Kaž je ze šulskeje chroniki wučitać, mějachu we Łazu hižo w lěće 1677 wu­čerjow. Při njewjedrje 1763 dyri błysk do šulskeho twarjenja a zniči je. Tak natwa­richu při nawsy nowu, masiwnu šulu. W njej bě Korla Jan Smoler, nan Jana Arnošta Smolerja, wot 1823 hač do swojeje smjerće 1848 z wučerjom. Jako sobuza­łožer Maćicy Serbskeje bě wón z Handrijom Zejlerjom, kiž bě we Łazu wot lěta 1835 z fararjom, wusko spřećeleny.

Kónc 19. lětstotka rjadowniskej rumnosći přiběraceje ličby šulerjow dla hižo njedosahaštej. Rozhladowachu so tuž za městnom, hdźež móhli nowu šulu natwarić. 1905 wopušćichu dźěći dwurjadownisku šulu při torhošću a zaćahnychu do noweje štyrirjadowniskeje na Hłownej dróze.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND