Na awtodróze A 4 dale twarja

štwórtk, 07. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wotbóčki a jězdnje přichodne tydźenje zdźěla zawrjene

Budyšin (SN/MWj). Štóž je časćišo na awtodróze A 4 pola Budyšina po puću, měł přichodny čas někotre změny a poćežowanja wobkedźbować. Wot póndźele, 11. julija, hač do najskerje 19. julija wostanjetej wujězd a najězd Budyšin-zapad do směra na Zhorjelc zawrjenej. Chcedźa tam jězdnju ponowić. Kaž nowinska rěčnica krajneho zarjada za dróho­twar a wobchad (LASuV) Isabel Siebert­ zdźěli, měli šoferojo hižo Słonoboršćansku wotbóčku wužiwać.

Ručež budźe mjenowany projekt zakónčeny, chcedźa wot 20. julija na A 4 lěwu­ jězdnju mjez wotbóčkomaj Słona Boršć a Budyšin-wuchod po dołhosći něhdźe pjeć kilometrow ponowić. Za to je předwidźane wotydźenja do směra na Zhorjelc jednu jězdnju wobchadej přewostajić, kónc tydźenja wobě jězdni. Napřećiwna čara do směra na Drježdźany wot twarskich dźěłow potrjechena njebudźe. Kaž z nowinskeje informacije LASuV dale wuchadźa, započnu 22. julija staru asfaltowu worštu wotškrabać a potom awtodróhu z nowej worštu pokryć. Tele dźěła su hač do 14. awgusta planowane. Wot 15. awgusta slěduja hišće kónčne dźěła. Hač do 15. septembra ma wšitko hotowe być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND