Kóždy zhromadny dźeń je wjeselo

póndźela, 11. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski superintendent Jan Malink je minjeny pjatk Latkec mandźelskimaj w Přiwćicach k železnemu kwasej gratulował a jimaj bohate Bože žohnowanje wupřał.  Foto: SN/Maćij Bulank Serbski superintendent Jan Malink je minjeny pjatk Latkec mandźelskimaj w Přiwćicach k železnemu kwasej gratulował a jimaj bohate Bože žohnowanje wupřał. Foto: SN/Maćij Bulank

W Budyšinkskej cyrkwi su wčera njewšědny jubilej swjećili: Znaty ewangelski Serb Kurt Latka a jeho mandźelska Marka­ z Přiwćic buštaj wot fararja na wotpočinku Handrija Gudera k železnemu kwasej swja­točnje požohnowanaj. Duchowny jeju derje znaje, wšako je bratr přichodneho syna Latkec mandźelskeju. Po požohnowanju móžeštaj zbožownaj mandźelskaj, kotrajž mataj tři dźěći, wosom wnučkow a pjeć prawnučkow, w swójbnym kruhu radostnje swój rědki jubilej swjećić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND