Pěstowarnja na hračkach steji poručenje

štwórtk, 14. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna dyrbi rozmyslować, kak škody po njewjedromaj wotstronić

Wotrow (SN/MWj). Při njewjedrje 23. meje a w nocy na 26. junija bu Wotrowska pěstowarnja, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, dwójce z wodu a błótom zapławjena. Zo móža so tam scyła wo dźěći starać, je wulka zasłužba staršich, kubłarkow a přistajenych gmejny, kotřiž su dom z wulkim angažementom rjedźili a rumowali. Přiwšěm wostanu škody njepřewidźomne a dyrbja so wotstronić. Kak měło so to stać, wo tym rozmyslowachu gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND