W Narćanskej krajnej wohnjowobornej šuli wotměwa so tuchwilu 16. ... poručenje

štwórtk, 21. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND