Bywša Stróžanska šula z wěžu a ze zwonom wuhotowana

štwórtk, 04. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wot lěta 1998 wužiwaja bywšu Stróžansku šulu jako muzej, kotrehož wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny něhdy serbskeje wsy.  Foto: Alfons Handrik Wot lěta 1998 wužiwaja bywšu Stróžansku šulu jako muzej, kotrehož wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny něhdy serbskeje wsy. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym 65 lět dźěći w Stróži pola Hućiny hižo do šule njechodźa. Přiwšěm drje je wona jenička w našej wokolinje, kotraž je sej zachowała swój prěnjotny zaměr. Dźensa kubłaja tam samo wšitke gene­racije. Wužiwaja bywšu Stróžansku šulu mjenujcy wot lěta 1998 jako muzej. A wšo­ wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny małeje, něhdy serbskeje wsy.

Kaž cyrkwinska chronika Barta naspomnja, drje w lěće 1786 swójsku šulu njemějachu, ale wjesne dźěći wuknjechu w tamnišej korčmičce, kotraž bě na južnej kromje wsy. Cyrkwinska wyšnosć witaše, zo měli dźěći bibliju čitać a dorosćeni na kemšach spěwarske wužiwać. Ryćerkubler sej runje tak přeješe, zo bychu poddanojo ličić a z ličbami na pućnikach wobchadźeć kaž tež dołhosć a šěrokosć wotměrić móhli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND