Bywša Stróžanska šula z wěžu a ze zwonom wuhotowana

štwórtk, 04. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wot lěta 1998 wužiwaja bywšu Stróžansku šulu jako muzej, kotrehož wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny něhdy serbskeje wsy.  Foto: Alfons Handrik Wot lěta 1998 wužiwaja bywšu Stróžansku šulu jako muzej, kotrehož wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny něhdy serbskeje wsy. Foto: Alfons Handrik

Mjeztym 65 lět dźěći w Stróži pola Hućiny hižo do šule njechodźa. Přiwšěm drje je wona jenička w našej wokolinje, kotraž je sej zachowała swój prěnjotny zaměr. Dźensa kubłaja tam samo wšitke gene­racije. Wužiwaja bywšu Stróžansku šulu mjenujcy wot lěta 1998 jako muzej. A wšo­ wuhotowanje wotbłyšćuje šulske stawizny małeje, něhdy serbskeje wsy.

Kaž cyrkwinska chronika Barta naspomnja, drje w lěće 1786 swójsku šulu njemějachu, ale wjesne dźěći wuknjechu w tamnišej korčmičce, kotraž bě na južnej kromje wsy. Cyrkwinska wyšnosć witaše, zo měli dźěći bibliju čitać a dorosćeni na kemšach spěwarske wužiwać. Ryćerkubler sej runje tak přeješe, zo bychu poddanojo ličić a z ličbami na pućnikach wobchadźeć kaž tež dołhosć a šěrokosć wotměrić móhli.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND