Krótkopowěsće (09.11.16)

srjeda, 09. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Čestnu Lubinu spožčili

Choćebuz. Na wčerawšim swjatočnym wotewrjenju 26. Choćebuskeho filmoweho festiwala w tamnišim statnym dźiwadle su jednaćelku filmoweho spěchowanja Medienboard Berlin-Brandenburg Kirsten Niehus z čestnej Lubinu wuznamjenili, a to za jeje zasłužby wo wuwiće srjedźo- a wuchodoeuropskeho filma. Niehus je štwórta lawreatka tohole myta.

Gauck pogrom wopominał

Choćebuz. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je dźensa w Choćebuzu wopory nacistiskeho pogroma wopominał. Zhromadnje z braniborskim ministerskim prezidentom Dietmarom Woidku (SPD) wón při wopomnišću na městnje zničeneje synagogi wěnc połoži. 9. nowembra 1938 běchu nacionalsocialisća po wšej Němskej židowske synagogi, wobchody a bydlenja nadběhowali.

Němska wosada w čěskej stolicy

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND