Krótkopowěsće (09.11.16)

srjeda, 09. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Čestnu Lubinu spožčili

Choćebuz. Na wčerawšim swjatočnym wotewrjenju 26. Choćebuskeho filmoweho festiwala w tamnišim statnym dźiwadle su jednaćelku filmoweho spěchowanja Medienboard Berlin-Brandenburg Kirsten Niehus z čestnej Lubinu wuznamjenili, a to za jeje zasłužby wo wuwiće srjedźo- a wuchodoeuropskeho filma. Niehus je štwórta lawreatka tohole myta.

Gauck pogrom wopominał

Choćebuz. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je dźensa w Choćebuzu wopory nacistiskeho pogroma wopominał. Zhromadnje z braniborskim ministerskim prezidentom Dietmarom Woidku (SPD) wón při wopomnišću na městnje zničeneje synagogi wěnc połoži. 9. nowembra 1938 běchu nacionalsocialisća po wšej Němskej židowske synagogi, wobchody a bydlenja nadběhowali.

Němska wosada w čěskej stolicy

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND