Nadrobnosće wokoło noweho kluba wobrěčeli

póndźela, 05. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy dźěłarnički w Kamjentnym domje  Foto: Carmen Schumann Wobdźělnicy dźěłarnički w Kamjentnym domje Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Dalšu kročel po puću k swójskemu młodźinskemu klubej w Budyšinje su wobdźělnicy młodźinskeje idejoweje konferency sobotu zmištrowali. Na dźěłarničce w Kamjentnym domje je so 16 wobdźělnikow wo wažnych dypkach dorozumiło. Jara chutnje tam wo tym diskutowachu, što dyrbjało so wobkedźbować, doniž so són wo swójskich rumnosćach a swójskej zamołwitosći njespjelni. Přetož koncept je wažne wuměnjenje při pytanju za kmanym objektom a wotpowědnymi spěchowanskimi srědkami. Sobudźěłaćer Kamjentneho domu Marcus Rößner je šulerjow Budyskich gymnazijow jako moderator poradźował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND