Město podpěruje dyrdomdejnišćo

póndźela, 05. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Ze 17 000 eurami chce město Běła Woda dźěćacy wočer­stwjenski centrum Při Brusniku, tak mjenowany KiEZ podpěrać. To je měšćanska rada tele dny jednohłósnje schwaliła. 17 000 eurow pochadźeja z lětušeho dojednanja města z Vattenfallom za wosebite projektowe spěchowanje. Na te wašnje zaručeja za natwar dyrdomdejskeho hrajkanišća swójski podźěl towarstwa, kotrež so wo wočerstwjenišćo stara. Dyrdomdejnišćo płaći dohromady 74 000 eurow. 70 procentow z toho spěchuje Sakska, 30 procentow kóštow zaruna towarstwo jako swójski podźěl.

Dźěćacy wočerstwjenski centrum je za město­ Běłu Wodu a wokolinu wažny hospodarski faktor a wažny za wuwiće turizma, rěka we wobkrućenju. „Za wjetšu ličbu přenocowanjow a za dalše pozitiwne wuwiće je trjeba, kwalitu serwisa a derjeměća dale stopnjować.“ W lěće 2000 mějachu 16 000 přenocowanjow, před lětomaj jenož hišće 13 000. Klětu ma ličba zaso na 17 000 rozrosć. Wočerstwjenišćo ma ćežke časy za sobu, rozłoži Petra Brunner z předsydstwa towarstwa. „Lěta 2013 je so cyłkowny personal změnił. Zwažichmy so na nowozapočatk“, wona měšćanskim radźićelam rjekny. KiEZ bě tehdy w přewšo špatnym stawje. Bungalowy a meble běchu dodźeržane. Nimo toho dyrbjachu stary dołh wotpłaćić a kupanišćo saněrować. Dale su kwalitnu kontrolu w domje zawjedli.

Klětu a 2018 chcedźa w Běłej Wodźe dale inwestować a mjez druhim wodowu připrawu kupjele ponowić. Nowe dyrdomdejske hrajkanišćo ma móžnosće balansowanja, suwadło a čumpjel wopřijeć. „Tójšto předewzaćelow z města nas ze swojim dźěłom a materialom podpěruje. Za to smy jara dźakowni“, Petra Brunner podšmórny. Tak móža tež přichodnje skupiny dźěći a młodostnych z tu- a wukraja hospodować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND