Towarstwam perspektiwu dać

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Łazowska gmejna chce towarstwam při Hórnikečanskim jězoru dołhodobnu perspektiwu zmóžnić. Za to ma na bywšich płoninach stanowanišća Z1, hdźež něhdy dnjowi hosćo přebywachu, přichodnje towarstwowy centrum nastać. Z jednym napřećiwnym hłosom je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, nadawk za twarski plan přepodać. Zdźěłać ma jón za nimale 50 000 eurow Budyski krajinowy architekturny běrow Ernsta Pansy.

„Runje při Hórnikečanskim jězoru je přez­ jeho saněrowanje hač do lěta 2021 wjele towarstwow swoju eksistencu a swoje ležownosće zhubiło. Tole dyrbimy jim narunać“, wuzběhny Wolfgang Tietze, nawoda twarskeho a ležownostneho wotrjada Łazowskeje gmejny. Hižo w nowembru 2008 bě so gmejnska rada zasadnje rozsudźiła, twarski plan nastajić dać. „Nětko je wotškódnjenje za infrastrukturu a twarske připrawy zrjado­wane. Wuměnjenja za twarski plan su tuž spjelnjene, rozłoži Wolfgang Tietze. Z naj­nowšim rozsudom radźićelow chce gmejna dalewobstaće towarstwow podpěrać. Twarski plan financuja z dojednanja mjez gmejnu a towaršnosću LMBV.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND