Z jězora nastanje wočerstwjenišćo

srjeda, 21. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Šibojski jězor ma so za wobydlerjow města Wojerec přichodnje z atraktiwnym wočerstwjenišćom stać. Što maja tam dokładnje předwidźane, su wčera měšćanskim radźićelam rozłožili.

Wojerecy (AK/SN). Na zapadnym pobrjohu Šibojskeho jězora (Scheibesee) chce město Wojerecy płoniny za wočerstwjenje a turizm zaměrnje wotkrywać. Tole podšmórny nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa Dietmar Wolf na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Móžachmy mjeztym tak mjenowane dojednanje wo financowanju a wo přewzaću z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) wotzamknyć“, informowaše wón radźićelow. „Za kolesowanski puć z města k jězorej smy nětko za prěni a druhi twarski wotrězk nadawk planowanja přepodali.“ Za dalše twarske wotrězki dyrbja hišće wotewrjene prašenja rozrisać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND