Optimalne wuměnjenja zaručić

póndźela, 10. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska wokrjesna hudźbna šula ma dobre mjeno. Wuspěch jeje šulerjow na lětušim krajnym finalu wubědźowanja „Młodźina hudźi“ je najmłódši dopokaz za to, zo pedagogojo tam dobre dźěło wukonjeja. Wuměnjenja za zwučowanje pak su zdźěla chětro špatne. Nětko bě to tema w Budyskim wokrjesnym sejimiku.

Budyšin (SN/at). Wokrjesna hudźbna šula je wobstatk swójskeho zawoda Budyskeho wokrjesa a wot lěta 1999 w rumnosćach pincy nětčišeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku zaměstnjena. Kaž z lista kubłanišća staršim, šulerjam a sobudźěłaćerjam ze spočatka februara wuchadźa, „njewotpowěduje klimatiska situacija w tychle rumnosćach wučbnemu narokej. Wjacore próstwy wo pomoc na wokrjes a wšelake testy w rumnosćach njejsu změnu přinjesli.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND