Optimalne wuměnjenja zaručić

póndźela, 10. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska wokrjesna hudźbna šula ma dobre mjeno. Wuspěch jeje šulerjow na lětušim krajnym finalu wubědźowanja „Młodźina hudźi“ je najmłódši dopokaz za to, zo pedagogojo tam dobre dźěło wukonjeja. Wuměnjenja za zwučowanje pak su zdźěla chětro špatne. Nětko bě to tema w Budyskim wokrjesnym sejimiku.

Budyšin (SN/at). Wokrjesna hudźbna šula je wobstatk swójskeho zawoda Budyskeho wokrjesa a wot lěta 1999 w rumnosćach pincy nětčišeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku zaměstnjena. Kaž z lista kubłanišća staršim, šulerjam a sobudźěłaćerjam ze spočatka februara wuchadźa, „njewotpowěduje klimatiska situacija w tychle rumnosćach wučbnemu narokej. Wjacore próstwy wo pomoc na wokrjes a wšelake testy w rumnosćach njejsu změnu přinjesli.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND