Optimalne wuměnjenja zaručić

póndźela, 10. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska wokrjesna hudźbna šula ma dobre mjeno. Wuspěch jeje šulerjow na lětušim krajnym finalu wubědźowanja „Młodźina hudźi“ je najmłódši dopokaz za to, zo pedagogojo tam dobre dźěło wukonjeja. Wuměnjenja za zwučowanje pak su zdźěla chětro špatne. Nětko bě to tema w Budyskim wokrjesnym sejimiku.

Budyšin (SN/at). Wokrjesna hudźbna šula je wobstatk swójskeho zawoda Budyskeho wokrjesa a wot lěta 1999 w rumnosćach pincy nětčišeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku zaměstnjena. Kaž z lista kubłanišća staršim, šulerjam a sobudźěłaćerjam ze spočatka februara wuchadźa, „njewotpowěduje klimatiska situacija w tychle rumnosćach wučbnemu narokej. Wjacore próstwy wo pomoc na wokrjes a wšelake testy w rumnosćach njejsu změnu přinjesli.“

Negatiwny wjeršk zwěsćichu loni w awgusće, hdyž bě dalši test špatny powětr, mokrotu, mineralnu wołmu a plěseń wobkrućił. W lisće wokrjesnemu radźićelej Rolandej Fleischerej (SPD/Zeleni) prošeše potrjechena mać „wo pomoc, dokelž politika, město a kraj Budysku hudźbnu šulu hižo lěta zanjechaja“. Tak jeho frakcija naležnosće w sejmiku tematizowaše. Po słowach 1. přirjadnika Budyskeho krajneho rady Uda Wićaza (CDU) „su rumnosće we wužiwajomnym stawje“, kaž je přepytowanje loni w oktobrje wunjesło. Wo­krjesne zarjadnistwo pak tež měni, zo njejsu rumnosće w pincy optimalne za hudźbnošulsku wučbu.

Hižo loni su dwě rumnosći w Melanchthonowym gymnaziju za hudźbnu šulu wotnajeli. Zarjadnistwo pruwuje wšelake přechodne rozrisanja. Hač do spočatka šulskeho lěta 2017/2018 ma so tajke nańć. Doskónčny rozsud ma klětu předležeć. We wužiwanych pinčnych rumnosćach wotpohladuje wokrjes we wulkich prózdninach přewětrjenske připrawy zatwarić. Dale pyta za dołhodobnym rozrisanjom. Tak je zarjadnišću Komunalne wuwiće srjedźneje Sakskeje nadawk dał, zdźěłać zaměstnjensku koncepciju za wokrjesnu hudźbnu šulu a wokrjesnu ludowu uniwersitu na wšitkich stejnišćach w Budyšinje, Kamjencu Biskopicach a Radebergu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND