Gmejna zamołwita była

póndźela, 25. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Žane starosće njeplanowanych wudawkow za porjedźenje puća dla

Chrósćicy (JK/SN). Njeplanowane wudawki za njedawne dźělne ponowjenje Hórnikoweho puća w Chrósćicach njedaloko šule běchu jedna z temow zašłeho posedźenja Chróšćanskich gmejnskich radźićelow. Hačrunjež jedna so w tym padźe wo statnu dróhu S 98, měješe a ma gmejna nadawk ju zwuporjedźeć dać, dokelž bě so pod asfaltom skóncowała roła, kotraž dešćowu wodu wotwodźuje. A za jeje wotwodźowanje je gmejna zamołwita, wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) radźićelam rozłoži. Dešćowa woda je skóncowaneje roły dla dlěši kónc dróhi podpłokała, tak zo je tónle dźěl zapadnył. Trěbne porjedźenske dźěła su po kontroli z kanalowej techniku a po poradźowanju fachowcow z Budyskeho zarjada za dróhotwar a wobchad přewjedli. Dokelž běchu dźěła nuznje trěbne, móžachu radźićeljo naprawu, kotraž płaćeše gmejnu nimale 9 000 eurow, hakle na njedawnym posedźenju wobzamknyć. Wudawki zarunachu z pjenjezami, wuzbytkowa­nymi z nišimi personalnymi kóštami za Chróšćansku pěstowarnju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND