při twarnišću

pjatk, 29. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Při nastawacym mosće nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje su zornowcowu murju sadźili a betonowe rynki składli. Foto: SN/Maćij Bulank Při nastawacym mosće nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje su zornowcowu murju sadźili a betonowe rynki składli. Foto: SN/Maćij Bulank
Žiwy być
Wobchod wojuje wo přežiwjenje

Nowy móst nad Klóšterskej wodu a wutwar statneje dróhi S 100 w Pančicach-Kukowje stej tuchwilu z wotstawkom najwjetše nadróžne twarnišćo w dwurěčnych gmejnach. Z tejle seriju twarnišćo přewodźamy a wobswětlamy starosće tamnišich wobydlerjow.

Čas wulkeje hary na twarnišću wosrjedź Pančic-Kukowa, jako za tamniši nowy móst hłuboke dźěry točachu, je mjeztym dawno nimo. Hara je so tež za Elku Noack pominyła. Wona pak ma cyle hinaše starosće, a to hižo wot wšeho spočatka twarnišća. Elke Noack wjedźe w swójskim domje na Róžeńčanskim puću, dobre sto metrow wot twarnišća zdalene, kwětkowy wobchod. Mjeztym wobsteji tón 20 lět. Ale jubilej je sej wobchodnica zawěrno hinak předstajiła. „Twarnišćo so woprawdźe jara zlě wuskutkuje. Přerěznje mam jenož połojcu toho wobrota, kaž bě wón do toho, a tendenca je woteběraca“, Kukowčanka roz­łožuje. Po jeje słowach móže­ wona tónle wupad poł lěta kompensować, potom pak budźe ćežko.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND