Přičiny a wobstejnosće dotal njeznate

pjatk, 13. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Młode wjelki Minakałskeje črjódy su wospjet čłowjekam chětro blisko přišli. Nětkole je Rěčičanski Kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ na njezwučene zadźerženje zwěrjatow reagował.

Rěčicy (SN/JaW). We wobłuku sakskeho wjelčeho monitoringa wjelki w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty zešerjeja. Tak reaguje Kontaktny běrow „Wjelki w Sakskej“ na njedawne zetkanja młodych wjelkow z čłowjekami. „Wurjadnu dowolnosć je Sakska krajna direkcija tydźenja zarjadnistwu biosferoweho rezerwata w Stróži dała“, piše kontaktny běrow w nowinarskej zdźělence.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND