Najprjedy zrěčenje

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Při dalewjedźenju planow Wochožanskeje wuhloweje jamy měli so w kóždym padźe naležnosće wobydlerjow Miłoraza wobkedźbować. K tomu je na posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady wčera wječor wjetšina radźićelow přihłosowała. Brunicowy plan měł so hakle potom schwalić, předleži-li za Miłoraz podpisane přesydlenske zrěčenje, kotrež hodźi so juristisce tež wobskoržić. Přesydlenje měło socialnje znjesliwe a zawěsćene być a so po móžnosći tak zahe kaž móžno zeskutkownić.

Za to widźi gmejnska rada wjacore přičiny. Wobydlerjo dźěla Miłoraza dyrbja so tak a tak přesydlić. Tak to w lěće 1994 wobzamknjeny brunicowy plan předwidźi. „Někotři su hižo ležownosće kupili a chcedźa klětu w nalěću z twarom domskeho započeć. Swójby so při tym rozdrěja“, w stejnišću gmejnskeje rady rěka. Potrjecheni wobydlerjo maja dźěl Miłorazskeje wjesneje zhromadnosće wostać. A to w nowym zhromadnym sydlišću z tamnymi Miłoraženjemi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND