Kandidat znapřećiwjenje zapodał

štwórtk, 19. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Běłej Wodźe njejsu wobydlerjo 24. septembra jenož zapósłancow zwjazkoweho sejma wolili, ale tež noweho wyšeho měšćanostu. Kandidat Rico Jung žada sej nětko fairnosć a respekt.

Běła Woda (AK/SN). Přećiwo wuslědkej wólbow wyšeho měšćanosty Běłeje Wody je Rico Jung (njestronjan) jako napřećiwny kandidat amtěrowaceho wyšeho měšćanosty Torstena Pötzscha (Klartext) znaprećiwjenje zapodał. „Za hłownu přičinu mam njedowolene wobliwowanje wolerjow we wólbnym wabjenju“, rěka w znapřećiwjenju. „Zo stej měšćanostka Grodka a Trjebinska wjesnjanostka ze swojimaj wuprajenjomaj knjeza Pötzscha na jeho lětaku podpěrałoj, zrani po mojim měnjenju kaznju neutrality nošerjow hamtskich funkcijow.“ Samsnu kritiku mjenuje Jung nastupajo wólbne wabjenje w Radiju WSW. Tam wabješe nawodnica Běłowodźanskeje zakładneje šule za Torstena Pötzscha. Stat a jeho słužownicy, tak kandidat, njeměli so do wólbow tykać. Nimo toho wón argumentuje, zo bu na Pötzschowym lětaku wosobinsce nadběhowany a difamowany.

Wuslědk wólbow bě přewšo snadny. Torsten Pötzsch dósta jeničce 233 hłosow wjace hač Rico Jung. „Moje znapřećiwjenje je za wobydlerjow poćežowanje. To ja wobžaruju, prošu pak wo zrozumjenje za tónle krok“, praji Jung. Torsten Pötzsch so k znapřećiwjenju njewupraji a pokaza na to, zo ma to nětko prawniski wotrjad Zhorjelskeho wokrjesa pruwować. Kak dołho móhło to trać, nawoda prawniskeho a komunalneho zarjada Karl Ilg rjec njemóže. „Wólbny wuběrk a tamny kandidat stej nětko składnosć dóstałoj, so k tomu wuprajić. Wuslědk hišće njepředleži“, rjekny Ilg. Po jeho słowach nětko kóždy jednotliwy dypk znapřećiwjenja pruwuja. Při tym móhli so złožować na wusud Sakskeho zarjadniskeho sudnistwa z lěta 2016, po kotrymž nošerjam hamtskich funkcijow dowolene njeje, so do wólbow z kandidatami identifikować.

Dyrbjał-li prawniski dohladowanski zarjad wólby Běłowodźanskeho wyšeho měšćanosty za njepłaćiwe wułować, dyrbja wobydlerjow wospjet k wólbam namołwjeć. To pak stanje so potom po wšěm zdaću hakle 2018.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND