Kandidat znapřećiwjenje zapodał

štwórtk, 19. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Běłej Wodźe njejsu wobydlerjo 24. septembra jenož zapósłancow zwjazkoweho sejma wolili, ale tež noweho wyšeho měšćanostu. Kandidat Rico Jung žada sej nětko fairnosć a respekt.

Běła Woda (AK/SN). Přećiwo wuslědkej wólbow wyšeho měšćanosty Běłeje Wody je Rico Jung (njestronjan) jako napřećiwny kandidat amtěrowaceho wyšeho měšćanosty Torstena Pötzscha (Klartext) znaprećiwjenje zapodał. „Za hłownu přičinu mam njedowolene wobliwowanje wolerjow we wólbnym wabjenju“, rěka w znapřećiwjenju. „Zo stej měšćanostka Grodka a Trjebinska wjesnjanostka ze swojimaj wuprajenjomaj knjeza Pötzscha na jeho lětaku podpěrałoj, zrani po mojim měnjenju kaznju neutrality nošerjow hamtskich funkcijow.“ Samsnu kritiku mjenuje Jung nastupajo wólbne wabjenje w Radiju WSW. Tam wabješe nawodnica Běłowodźanskeje zakładneje šule za Torstena Pötzscha. Stat a jeho słužownicy, tak kandidat, njeměli so do wólbow tykać. Nimo toho wón argumentuje, zo bu na Pötzschowym lětaku wosobinsce nadběhowany a difamowany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND