Diskusija znowa rozpłomjeniła

wutora, 24. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo škiće wjelkow w Sakskej znowa wótrje diskutuja. Přičina je najmłódši podawk pozdatneho nadpada wjelka abo wjelkow pola Łazka. Wowčer Swen Šlafka bě tam předwčerawšim wjacore zahinjene wowcy našoł.

Łazk/Budyšin/Rěčicy (SN/JaW). Wjelki staraja so w Budyskim wokrjesu znowa wo wótre diskusije. Kaž mnohe regionalne medije, tež Serbske Nowiny, wčera hižo rozprawjachu, běchu njedźelu pola Łazka wjacore wowcy mortwe našli. „15 skoćatow bu morjenych, dalše hišće pytaja“, zdźěli wčera medijowy rěčnik krajnoradneho zarjada Gernot Schweitzer na naprašowanje SN. „Posudźowarjo njemóža wjelka jako skućićela wuzamknyć, byrnjež stadło z elektropłotom a předpisanym bantom škitane było“, Schweitzer rozjasni. Mortwe skoćata hromadu znosyć pomhachu njedźelu wowčerjej Swenej Šlafce, kotremuž stadło słuša, mnozy pomocnicy a wohnjowa wobora.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND