Předpisy dźěło poćežuja

wutora, 24. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zarjadnistwa gmejnow a zarjadniskeho zwjazka trjebaja dobry dorost

Róžant/Pančicy-Kukow (JK/SN). Jako je na minjenym posedźenju gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant dotalny zastupowacy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš próstwu, jeho z funkcije wotwolić, wopodstatnił, poda wón jako přičinu rozsuda mjez druhim njespokojace zarjadniske struktury a wobćežnosće w gmejnje kaž tež w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe. W tym dypku staj jemu wjesnja­nosta Hubertus Ryćer (CDU) kaž tež předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška přihłosowałoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND