Pišćele chcedźa restawrować

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje saněrować dać. Foto: Andreas Kirschke Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje saněrować dać. Foto: Andreas Kirschke

Jako poslednju etapu cyłkowneho ponowjenja Łazowskeje cyrkwje chcedźa nětko tamniše pišćele restawrować. Za to­ su beneficne koncerty a dalše iniciatiwy­ planowane.

Łaz (AK/SN). 18 registrow, 1 242 pišćałkow, dwaj manualej a pedal maja pišćele Łazowskeje cyrkwje. „Su to romantiske pišćele, wupołožene na mjechke zwuki, kotrež so za bohosłužby runje tak kaž za koncerty­ derje hodźa. Pišćele steja pod pomnikoškitom.“ Takle wopisuje Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady instrument z lěta 1872. Natwariła bě jón firma Friedricha Ladegasta z Weißenfelsa hromadźe z firmu Wilhelma Rühlmanna z Zörbiga. „We wobłuku saně­rowanja Łazowskeje cyrkwje su pišćele nětko­ naše poslednje wulke twarnišćo“, Wjenk podšmórnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND