Pišćele chcedźa restawrować

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje  saněrować dać.  Foto: Andreas Kirschke Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje saněrować dać. Foto: Andreas Kirschke

Jako poslednju etapu cyłkowneho ponowjenja Łazowskeje cyrkwje chcedźa nětko tamniše pišćele restawrować. Za to­ su beneficne koncerty a dalše iniciatiwy­ planowane.

Łaz (AK/SN). 18 registrow, 1 242 pišćałkow, dwaj manualej a pedal maja pišćele Łazowskeje cyrkwje. „Su to romantiske pišćele, wupołožene na mjechke zwuki, kotrež so za bohosłužby runje tak kaž za koncerty­ derje hodźa. Pišćele steja pod pomnikoškitom.“ Takle wopisuje Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady instrument z lěta 1872. Natwariła bě jón firma Friedricha Ladegasta z Weißenfelsa hromadźe z firmu Wilhelma Rühlmanna z Zörbiga. „We wobłuku saně­rowanja Łazowskeje cyrkwje su pišćele nětko­ naše poslednje wulke twarnišćo“, Wjenk podšmórnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND