Rozdźělne stejišća rozjimali

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z wčerawšeho posedźenja Rakečanskeje gmejnskeje rady

Rakecy (JK/SN). Radźićeljo bjezstronskeje frakcije w Rakečanskej gmejnskej radźe přihotuja so jara dokładnje na posedźenja gmejnskeje rady. Tónle zaćišć stajnje zaso maš, dźe-li wo naćiski za wobzamknjenja. Tomu bě tež na wčerawšim po­sedźenju tak, jako dźěše wo to wob­zamknyć dodawki k nadawkej, pruwować dać lětne wotličenja wot lěta 2012 a zahajensku bilancu k 1. januarej 2013. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) namjetowaše, dodać k wobzamknjenju z lěta 2013 někotre přidatne pasaže. Te wšak nimaja žadyn wliw na wobsah nadawka, ale radźićeljo bjezstronskeje frakcije mějachu wobmyslenja nastupajo aktualnosć nadawka z lěta 2012. Wjesnjanosta potwjerdźi swój namjet tak, zo so tež na tehdy poskićenej płaćiznje pruwowanskeje firmy ničo njezměni. Na tym pak mjenowani radźićeljo dwěluja a chcy­chu, zo so nadawk znowa wupisa, štož by cyłu naležnosć hišće raz podlě­šiło. Radźićeljo bjezstronskeje frakcije to drje dowidźachu, hłosowachu pak přećiwo naćiskej, kotryž bu najebać to wobzamknjeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND