Štomy prawje wurězać wuknyli

wutora, 28. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku wosebiteho seminara w Njebjelčicach je Holger Weiner minjenu sobotu  zajimcam rozkładł, kak maja sadowcy prawje wurězać.  Foto: Alfons Handrik We wobłuku wosebiteho seminara w Njebjelčicach je Holger Weiner minjenu sobotu zajimcam rozkładł, kak maja sadowcy prawje wurězać. Foto: Alfons Handrik

Jedne z mało zymskich dźěłow na zahrodźe je štomy wurězować. Mnozy wšak to radšo fachowcam přewostajeja, dokelž so zmylkow boja. W Njebjelčicach su minjenu sobotu lajkam rozkładli, kak to prawje činja.

Njebjelčicy (aha/SN). Na cyłodnjowski seminar, hdźež zaběrachu so teoretisce kaž tež praktisce z wurězanjom sadowcow, je Njebjelčanska gmejna zajimcow přeprosyła. Wot Sakskeje krajneje załožby za přirodu a wobswět spěchowane zarjadowanje su tam mjeztym třeći raz přewjedli. Wjace hač dwaceći wobdźělnikow z Konjec, Lejna, Pančic-Kukowa a dalšich wokolnych wsow, ale wězo tež z Njebjelčic wjesnjanosta gmejny Tomaš Čornak (CDU) sobotu w gmejnskej sydarni wi­taše. Mjez zajimcami běchu tež wjacore žony.

Holger Weiner, kiž bě zahrodnistwo studował, předstaji dopołdnja z rjanymi wobrazami zakładne zasady, kotrež maja so při wurězowanju sadowcow wobkedźbować. Zo móhli so zahrodkarjo nad rjanym wunoškom sadu w dobrej kwaliće wjeselić, dyrbja woni wot nowembra do měrca při temperaturach wokoło nule sadowcy wurězać. Přednošowar najprjedy teoretisce wujasni, na čo měli při wurězowanju dźiwać, zo bychu hałzy rjanu krónu wutworili. Wot nazhoniteho zahrodnistwoweho inženjera dóstachu nimo toho wotmołwy na prašenja k wu­hotowanju zahrodow, k hladanju kerkow a žiwych płotow a k wobkedźbowanju přirodoškitnych předpisow. Hačrunjež so njepřestajnje dešćowaše, podachu so wobdźělnicy seminara popołdnju na puć, zo bychu wjacore jabłučiny zhromadnje wurězali.

21lětny Jurij Haška ze Serbskich Pazlic hódnoćeše zarjadowanje „jako wažne, dokelž sym sej wědu přiswojił, so prawje trěbnemu hladanju sadowcow w domjacej zahrodźe wěnować“. Připowědźene zarjadowanje klětu w měrcu wo wunošnym šćěpjenju štomow wšitcy přitomni witachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND