Chcedźa při „žabje“ twarić

pjatk, 22. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na wčerawšej a zdobom poslednjej lětušej zhromadźiznje gmejnskeje rady Njebjelčic wuzběhny wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), zo „nochcemy wróćo zhladować, ale so na klětuše wužadace nadawki nastajić“.

Njebjelčicy (aha/SN). Zaběrajo so z wjacorymi twarskimi naležnosćemi předstaji městopředsyda towarstwa Kamjenjak a zamołwity za permakulturu Tomaš Nowak předstawy twara terasowych skłoninow na něhdźe dźesaćhektarskej płoninje zboka Miłočanskeje žaby. Objekt je předewzaće we wobłuku kooperaciske­ho programa Interreg Pólska-Sakska hač do lěta 2022. Nowak, wučeny geologa, je twarske předstawy nazornje rozłožił, a radźićeljo přihłosowachu stajenej próstwje runje tak kaž přetwarej gmejnskeho zarjada na hortowe rumnosće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND