Žiwy adwent w Grofic butice

pjatk, 22. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskim Grofic modowym domje knježeštej wčera wulkej hołk a tołk, jako so tam dźěći a druzy k „žiwemu adwentnemu kalendrej“ zetkachu. Přeprosyła bě sej mějićelka butiki Evelin Graf Ćišćanku Birgit Zahrodnikowu.  Foto: Gernot Menzel We Wojerowskim Grofic modowym domje knježeštej wčera wulkej hołk a tołk, jako so tam dźěći a druzy k „žiwemu adwentnemu kalendrej“ zetkachu. Přeprosyła bě sej mějićelka butiki Evelin Graf Ćišćanku Birgit Zahrodnikowu. Foto: Gernot Menzel

Syła dźěći, jich starši kaž tež dźědojo a wowki mějachu wčera nawječor we Wo­jerowskim Grofic modowym domje­ rjane dožiwjenje. Dožiwili su tam „žiwy adwentny kalender“.

Wojerecy (SN/mwe). Wot 1. hač do 23. decembra, z wuwzaćom njedźelow, wotměwa so we Wojerecach zaso „žiwy adwentny kalender“. Diakon tamnišeje ewangelskeje wosady Torsten Vogel je hromadźe z mnohimi partnerami znowa wotměnjawy program zestajał. Wšědnje zetkawaja so wosebje dźěći wokoło 18 hodź. při Janskej cyrkwi. Spěwajo du wone z latarnčku k wšelakim městnam, hdźež na nje hižo sćerpnje čakaja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND