Awto najwjetša inwesticija była

pjatk, 29. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dwaj podawkaj běštej w lěće 2017 za gmejnu Pančicy-Kukow wosebje wurjadnej. Tak su jako najwjetšu inwesticiju lěta kupili nowe wohnjowoborne awto typa TLF 3 000, rjekny wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na posedźenju gmejnskeje rady w swojej lětnej bilancy. Za nowe awto wuda gmejna něhdźe 250 000 eurow, z toho dósta 117 000 eurow spěchowane. Wosebitosć je, zo je to prěnje nowe hašenske jězdźi­dło za Pančičansko-Kukowsku woboru po přewróće, kotrež gmejnje słuša. Dotalne awto typa Iveco běchu spočatk 90tych lět wot katastrofoweho škita wo­krjesa přewzali, wone tež dźensa hišće Zwjazkej słuša. Swój W50 běchu něhdźe w samsnym času trjebany wot Wojerowskeje wobory přewzali.

Tamny wurjadny podawk bě, jako schwalichu gmejnje Pančicy-Kukow wopon. Tajki dotal scyła hišće njemějachu.

Po lońšim prěnim wotrězku su lětsa druhi wotrězk puća Při Młónčiku dotwarili. Dalše twarnišćo mějachu na Kimbarku, hdźež su prěni twarski wotrězk zwoprawdźili. W zwisku z twarom noweho mosta nad Klóšterskej wodu so poradźi, dźěl Póstoweho puća asfaltować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND