Awto najwjetša inwesticija była

pjatk, 29. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dwaj podawkaj běštej w lěće 2017 za gmejnu Pančicy-Kukow wosebje wurjadnej. Tak su jako najwjetšu inwesticiju lěta kupili nowe wohnjowoborne awto typa TLF 3 000, rjekny wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na posedźenju gmejnskeje rady w swojej lětnej bilancy. Za nowe awto wuda gmejna něhdźe 250 000 eurow, z toho dósta 117 000 eurow spěchowane. Wosebitosć je, zo je to prěnje nowe hašenske jězdźi­dło za Pančičansko-Kukowsku woboru po přewróće, kotrež gmejnje słuša. Dotalne awto typa Iveco běchu spočatk 90tych lět wot katastrofoweho škita wo­krjesa přewzali, wone tež dźensa hišće Zwjazkej słuša. Swój W50 běchu něhdźe w samsnym času trjebany wot Wojerowskeje wobory přewzali.

Tamny wurjadny podawk bě, jako schwalichu gmejnje Pančicy-Kukow wopon. Tajki dotal scyła hišće njemějachu.

Po lońšim prěnim wotrězku su lětsa druhi wotrězk puća Při Młónčiku dotwarili. Dalše twarnišćo mějachu na Kimbarku, hdźež su prěni twarski wotrězk zwoprawdźili. W zwisku z twarom noweho mosta nad Klóšterskej wodu so poradźi, dźěl Póstoweho puća asfaltować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND