Nóc z rozdwojenej bilancu poručenje

wutora, 02. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskim Mosće měra witachu měšćenjo kaž tež hosćo nowe lěto z pisanym wohnjostrojom. Nimo tajkich zwjeselacych wobrazow z Łužicy je pak tež lětsa zaso k wjele njezbožam zakazanych praskotakow dla dóšło. Policija bě we Wuchodnej Sakskej dohromady 170 razow zasadźena a wozjewi cyłkownje 49 deliktow. Foto: SN/Maćij Bulank Na Budyskim Mosće měra witachu měšćenjo kaž tež hosćo nowe lěto z pisanym wohnjostrojom. Nimo tajkich zwjeselacych wobrazow z Łužicy je pak tež lětsa zaso k wjele njezbožam zakazanych praskotakow dla dóšło. Policija bě we Wuchodnej Sakskej dohromady 170 razow zasadźena a wozjewi cyłkownje 49 deliktow. Foto: SN/Maćij Bulank

Mnozy silwester měrliwje a wjesele swjećili, k njezbožam přiwšěm dóšło

Budyšin/Drježdźany (SN/at/bn). Sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) je w swojej prěnjej nowolětnej narěči wobydlerjow kraja wo dowěru a podpěru prosył. Wjelestronski anga­žement za towaršnosć a w swójbje, powołanju­ kaž tež w čestnym zastojn­stwje wuzběhujo wón rjekny: „Twarmy zhromadnje na našim kraju połnym móžnosćow.“­ Nimo toho Kretschmer zwěsći, zo maja hladajo na stupacu ličbu porodow­ „młode swójby Saksku za swoju domiznu a swój přichod“. „Wulke wužadanja­ na polu škita klimy abo wobchada“­ chce knježerstwo wosebje z wu­twarom spěšneho interneta zmi­štro­wać. Serbske temy ministerski pre­­- zi­dent w narěči direktnje narěznył njeje.­

W Budyšinje bě wulki wohnjostroj pod Mostom měra znowa mnohich měšćanow kaž tež hosći přiwabił. Wotrowska młodźina O2 witaše na „Flatrate-silwestersku-party“ hosći na přepjelnjenej starej šuli. Po někotrych lětach přestawki bě zarjadowanje organizatoram wulki wuspěch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND