Nóc z rozdwojenej bilancu poručenje

wutora, 02. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na Budyskim Mosće měra witachu měšćenjo kaž tež hosćo nowe lěto z pisanym wohnjostrojom. Nimo tajkich zwjeselacych wobrazow z Łužicy je pak tež lětsa zaso k wjele njezbožam zakazanych praskotakow dla dóšło. Policija bě we Wuchodnej Sakskej dohromady 170 razow zasadźena a wozjewi cyłkownje 49 deliktow. Foto: SN/Maćij Bulank Na Budyskim Mosće měra witachu měšćenjo kaž tež hosćo nowe lěto z pisanym wohnjostrojom. Nimo tajkich zwjeselacych wobrazow z Łužicy je pak tež lětsa zaso k wjele njezbožam zakazanych praskotakow dla dóšło. Policija bě we Wuchodnej Sakskej dohromady 170 razow zasadźena a wozjewi cyłkownje 49 deliktow. Foto: SN/Maćij Bulank

Mnozy silwester měrliwje a wjesele swjećili, k njezbožam přiwšěm dóšło

Budyšin/Drježdźany (SN/at/bn). Sakski ministerski prezident Michael Kretsch­mer (CDU) je w swojej prěnjej nowolětnej narěči wobydlerjow kraja wo dowěru a podpěru prosył. Wjelestronski anga­žement za towaršnosć a w swójbje, powołanju­ kaž tež w čestnym zastojn­stwje wuzběhujo wón rjekny: „Twarmy zhromadnje na našim kraju połnym móžnosćow.“­ Nimo toho Kretschmer zwěsći, zo maja hladajo na stupacu ličbu porodow­ „młode swójby Saksku za swoju domiznu a swój přichod“. „Wulke wužadanja­ na polu škita klimy abo wobchada“­ chce knježerstwo wosebje z wu­twarom spěšneho interneta zmi­štro­wać. Serbske temy ministerski pre­­- zi­dent w narěči direktnje narěznył njeje.­

W Budyšinje bě wulki wohnjostroj pod Mostom měra znowa mnohich měšćanow kaž tež hosći přiwabił. Wotrowska młodźina O2 witaše na „Flatrate-silwestersku-party“ hosći na přepjelnjenej starej šuli. Po někotrych lětach přestawki bě zarjadowanje organizatoram wulki wuspěch.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND