Hudźba a meditacija w cyrkwi

wutora, 02. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Mjeztym 14. raz je Baćońska wosada posledni dźeń lěta 2017 na silwesterski koncert do swojeje wosadneje cyrkwje Jězusoweje wutroby přeprosyła. Wopytowarjow w nimale połnje wobsadźenym Božim domje witaše wosadny farar Gerat Wornar. Wosebitosć kóždolětneho wječora je, zo jón lajscy wuměłcy na wysokim niwowje wuhotuja. Tak je Alexander Pólk (naprawo) na pišćelach twórby Bjarnata Krawca, Jana Pawoła Nagela a dalšich komponistow hrał. Jemu asistěrowała je Marka Pólkowa (srjedźa). Jako solistka wustupi Hilža Zyndźina (nalěwo). Terezija Kubašec (njeje na wobrazu) přednjese někotre k rozmyslowanju pohnuwace meditaciske teksty. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND