Pytaja hóstnych staršich za Černobylske dźěći

wutora, 02. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/MWj). Předsydstwo Kamjenskeje Černobylskeje iniciatiwy je na posedźenju předewzaća za dźěćacu akciju 2018 wobzamknyło. Dokelž su w Běłoruskej hišće mnohe dźěći wot wuskutkow atomarneje katastrofy potrjechene, chcedźa klětu znowa skupinu na wočerstwjenski přebytk do Kamjenca přeprosyć. Za to pytaja nětko hóstnych staršich, kotřiž móhli w lěću jedne abo dwě dźěsći w starobje dźewjeć do 13 lět tři tydźenje w swójbje hospodować. Mali hosćo přijědu po wšěm zdaću 4. junija. Zaměr je, znajmjeńša za 15 dźěći hóstnych staršich namakać. Wodnjo staraja so wo nje w towarstwowym domje na Fichtowej, wječor a kónc tydźenja su wone w swójbach. Zajimcy měli so najpozdźišo hač do kónca januara pod telefonowym čisłom 03578/ 304 404 přizjewić.

Nimo toho přebywa w awgusće dwaceći na diabetes schorjenych běłoruskich dźěći ze štyrjomi přewodźerjemi w towarstwowym domje Kamjenskeje iniciatiwy. Tam so wone wočerstwja a nawuknu, kak dyrbja ze swojej chorosću wobchadźeć. Tónle běłorusko-němski projekt je po wšej Němskej jónkrótny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND