Wjele pohiba na dźěłowych wikach

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W zymskich měsacach bjezdźěłnosć stajnje trochu přiběra. Na tak niskim niwowje kaž tuchwilu pak wona hišće ženje njebě, rěkaše wčera na nowinarskej rozmołwje w Budyskej dźěłowej agenturje.

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy drje je w decembru 2017 snadnje na 20 056 rozrostła, ale aktualnje je 2 690 žonow a muži mjenje potrjechenych hač před lětom. Přeličene je to jědnaće procentow mjenje. Sprawnosće dla wšak dyrbi so rjec, zo je połojca toho sćěh demografiskeho wuwića, praji šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Zdobom pak to woznamjenja, zo je tamna połojca sćěh dobreho hospodarskeho wuwića a nastaća nowych dźěłowych městnow w Hornjej Łužicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND