Wjele pohiba na dźěłowych wikach

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W zymskich měsacach bjezdźěłnosć stajnje trochu přiběra. Na tak niskim niwowje kaž tuchwilu pak wona hišće ženje njebě, rěkaše wčera na nowinarskej rozmołwje w Budyskej dźěłowej agenturje.

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy drje je w decembru 2017 snadnje na 20 056 rozrostła, ale aktualnje je 2 690 žonow a muži mjenje potrjechenych hač před lětom. Přeličene je to jědnaće procentow mjenje. Sprawnosće dla wšak dyrbi so rjec, zo je połojca toho sćěh demografiskeho wuwića, praji šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt. Zdobom pak to woznamjenja, zo je tamna połojca sćěh dobreho hospodarskeho wuwića a nastaća nowych dźěłowych městnow w Hornjej Łužicy.

Po słowach Berndta słuša Budyska po wšej Němskej k 155 dźěłowym agenturam w zadnjej třećinje. Hižo dlěši čas pak njeje mjez poslednimi. Zo su regiony w Braniborskej a Mecklenburgsko-Předpomorskej hišće dale zady, ma tež hi­storiske přičiny, njesměło pak Hornjej Łužicy přiwšěm žadyn tróšt być. Tež we wuchodnej­ Sakskej samej su rozdźěle dale wulke. Tak leži bjezdźěłnostna kwota w Budyskim wokrjesu pola 5,8 pro­centow, w Zhorjelskim wokrjesu pak pola­ 8,7 procentow. Na sewjeru Zhorjelskeho wokrjesa je hospodarstwo pře­widniše. „Najnowše powěsće tež zaćišć ­njezawostajeja, zo so to polěpši“, pokaza Thomas Berndt na připowědźenu insolwencu Nišćanskeje wagonownje.

Aktualnje móža sobudźěłaćerjo Budyskeje dźěłoweje agentury 4 486 swobodnych městnow w Hornjej Łužicy poskićeć. To je 65 mjenje hač w nowembru, ale 686 wjace hač kónc lěta 2016. Štwórćinu wšěch dźěłowych městnow maja we wobłuku časowje wobmjezowaneho dźěła. Ale hnydom na druhim městnje slěduje z 888 swobodnymi městnami předźěłace přemysło. W tak mjenowanych běłych powołanjach, w metal předźěłacej branši a w elektrotechnice je mjeztym rěč wo njedostatku fachowcow. Wšako dlěje hač 90 dnjow traje, prjedy hač móža městno, z kotrehož je něchtó wotešoł, z nowej fachowej mocu wobsadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND