Šulerjo druhim rady pomhaja

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Minjeny kónc tydźenja je so sto šulerjow srjedźnych a wyšich šulow a gymnazijow Sakskeje, tež z Budyšina, w Schönnewitzu pola Mišna schadźowało. Tam woni rozsudźichu, komu chcedźa lětsa we wobłuku akcije „genialnje socialnje“ z pjenjezami pomhać.

Budyšin (SN/mwe). Štyrnaty króć wotměje so lětsa w Sakskej, tež w Budyskim wokrjesu, akcija „genialnje socialnje“. Mjez wobdźělnikami budu znowa holcy a hólcy wot 7. lětnika z Kulowskeje šule, Wojerowskeho ewangelskeho gymnazija Johanneum, Kamjenskich šulow kaž tež z Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Hižo nětko přihotuja so kubłanišća na akciski dźeń, kotryž přewjedu 21. junija w zawodach a mjeńšch fimach, w institucijach a chorownjach runje tak kaž pola ludźi doma. „Je přeco zaso wobdźiwanjahódne, kelko młodych ludźi so na tym wobdźěla, swój čas wopruje a aktiwnje sobu skutkuje, zo bychu druhim pomhali. Wšako dźe wo to, žiwjenske a kubłanske wuměnjenja w globalnym juhu, ale tež njeposrědnje před domjacymi durjemi, pozitiwnje změnić“, wuzběhnje Jana Sehmisch, programowa wjednica akcije „genialnje socialnje“.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND