Wobjězdka najwjetši problem

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Křižowanišćo při Radworskim kěrchowje chcedźa w přichodnym času přetwarić, zo by so wobchadne połoženje polěpšiło. Twarske dźěła traja dwě lěće a budu z wulkimi haćenjemi a wobchadnymi změnami zwjazane.  Foto: Werner Müller Křižowanišćo při Radworskim kěrchowje chcedźa w přichodnym času přetwarić, zo by so wobchadne połoženje polěpšiło. Twarske dźěła traja dwě lěće a budu z wulkimi haćenjemi a wobchadnymi změnami zwjazane. Foto: Werner Müller

Hdyž dyrbja do posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady přidatne stólčki přinjesć, je jasne, zo chcedźa naležnosć wobjednawać, kotraž mnohich woby­dlerjow zajimuje.

Radwor (SN/MkWj). Tema, kotraž jenož Radworčanow njezaběra, jewješe so wčera wječor skerje na kóncu dnjoweho porjada: wutwar křižowanišća při Radworskim kěrchowje. Hnydom pjeć dróhow tam na so trjechi – puć na Radworsku nawjes runje tak kaž dróhi do Łupoje, Kamjeneje, Lutobča a Boranec. Hižo dlěje wo tym rozmysluja, tónle strašny dypk přetwarić a wobchadne połoženje polěpšić. Nětko dyrbi wšitko jara spěšnje hić. Sakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad je gmejnje připowědźił, zo móže přetwarjeć započeć a zo projekt z 90 procentami spěchuje. Za to pak dyrbjachu radźićeljo dojednanje ze wšitkimi wobdźělenymi wotzamknyć: z krajom, z krajnoradnym zarjadom a nic naposledk ze zaměrowym zwjazkom za wopłóčki. Hižo w februaru chcedźa twarske dźěła wupisać a potom spěšnje započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND