Liča z wotměnjatym lětom

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njeswačansku wokolinu turistisce dale wutwarić chce gmejna sobu podpěrać. Hižo  nětko poskićeja tam rybarski dwór w Małym Holešowje, přirodoškitna stacija  a ptačernja tójšto zajimawych pućowanskich móžnosćow.  Foto: Jan Kral Njeswačansku wokolinu turistisce dale wutwarić chce gmejna sobu podpěrać. Hižo nětko poskićeja tam rybarski dwór w Małym Holešowje, přirodoškitna stacija a ptačernja tójšto zajimawych pućowanskich móžnosćow. Foto: Jan Kral

Njeswačenjo hotuja so nětko na wulki jubilej wsy

Njeswačidło (JK/SN). K zazběhej swojich lětušich posedźenjow zaběrachu so radźićeljo gmejny Njeswačidło wčera z wobłukowymi ličbami za hospodarski plan 2018. K tomu poda komornica Liliane Wetzko krótki, ale naročny přehlad. Dokelž­ so lětsa w Sakskej tójšto zakonjow a předpisow nastupajo hospodarjenje změni, budu je tež při nastajenju gmejnskich planow wobkedźbować dyrbjeć. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wuchadźa tuž z toho, zo trjebaja lětsa něšto wjace časa doskónčny plan na­stajić. Při planowanju dyrbja zdobom wob­kedźbować, zo maja tež hišće zahajenskej bilancy za lěće 2014 a 2015 zhotowić a doskónčnje tež hišće wotstronjenje škodow wulkeje wody z lěta 2013 wot­ličić. Za to wšak wšitke při­zwolene spěchowanske srědki dóšli njejsu. Na komornicu a jeje sobudźěłaćerki tuž tójšto dźěła čaka. Přiwšěm su radźićeljo dosć optimistiscy, zo změja zaso wurunany plan. Kaž woni hižo wědźa, dóstanu trochu wjace inwestiwnych a klučowych připokazankow. Přichodne lěta pak tele při­pokazanki tak wobšěrne njebudu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND