Liča z wotměnjatym lětom

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Njeswačansku wokolinu turistisce dale wutwarić chce gmejna sobu podpěrać. Hižo  nětko poskićeja tam rybarski dwór w Małym Holešowje, přirodoškitna stacija  a ptačernja tójšto zajimawych pućowanskich móžnosćow.  Foto: Jan Kral Njeswačansku wokolinu turistisce dale wutwarić chce gmejna sobu podpěrać. Hižo nětko poskićeja tam rybarski dwór w Małym Holešowje, přirodoškitna stacija a ptačernja tójšto zajimawych pućowanskich móžnosćow. Foto: Jan Kral

Njeswačenjo hotuja so nětko na wulki jubilej wsy

Njeswačidło (JK/SN). K zazběhej swojich lětušich posedźenjow zaběrachu so radźićeljo gmejny Njeswačidło wčera z wobłukowymi ličbami za hospodarski plan 2018. K tomu poda komornica Liliane Wetzko krótki, ale naročny přehlad. Dokelž­ so lětsa w Sakskej tójšto zakonjow a předpisow nastupajo hospodarjenje změni, budu je tež při nastajenju gmejnskich planow wobkedźbować dyrbjeć. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) wuchadźa tuž z toho, zo trjebaja lětsa něšto wjace časa doskónčny plan na­stajić. Při planowanju dyrbja zdobom wob­kedźbować, zo maja tež hišće zahajenskej bilancy za lěće 2014 a 2015 zhotowić a doskónčnje tež hišće wotstronjenje škodow wulkeje wody z lěta 2013 wot­ličić. Za to wšak wšitke při­zwolene spěchowanske srědki dóšli njejsu. Na komornicu a jeje sobudźěłaćerki tuž tójšto dźěła čaka. Přiwšěm su radźićeljo dosć optimistiscy, zo změja zaso wurunany plan. Kaž woni hižo wědźa, dóstanu trochu wjace inwestiwnych a klučowych připokazankow. Přichodne lěta pak tele při­pokazanki tak wobšěrne njebudu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND