Zhromadnje štomiki palili

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dypkownje po skónčenju hodowneho časa su wčera w Chrósćicach pod dohladom wohnjowych wobornikow božodźěsćowe štomiki palili.  Foto: Alfons Handrik Dypkownje po skónčenju hodowneho časa su wčera w Chrósćicach pod dohladom wohnjowych wobornikow božodźěsćowe štomiki palili. Foto: Alfons Handrik

Chrósćicy (aha/SN). Mjeztym wosmy raz su wčera, njedźelu, w Chrósćicach zhromadnje božodźěsćowe štomy palili. Zamołwitosć za přiwabliwy podawk bě znowa přewzała z dwaceći kameradow wobstejaca wjesna wohnjowa wobora pod nawodom Swena Młynka.

W Chrósćicach je nimale 150 domjacnosćow, a něhdźe třećina z nich je swój štomik za spalenje přewostajiła. K tomu přińdźe hišće wulki wěnc, z kotrymž so wjesne towarstwo Domizna w hodownym času wo wotpowědny flair wosrjedź wsy staraše. Měrćin Jakšt, mjeztym sydom lět nawoda Chróšćanskich gmejnskich woborow, ke kotrymž nimo Chróšćanskeje tež Nukničanska a Hórčanska słušatej, hódnoćeše, zo je termin do dźěłoweje­ protyčki wobory zapisany, a chwaleše sej disciplinowanu angažowanosć kameradow, zo tež dalše trěbne dźěła přihotuja a zaručeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND