Serbow do jubileja zapřijeć poručenje

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada Wojerec ma za 750. róčnicu wobstaća města wjacore ideje

Wojerecy (AK/SN). Do lětušeho histo­riskeho měšćanskeho jubileja „750 lět Wojerecy“ matej so serbska rěč a kultura po móžnosći wobšěrnje a dosć intensiwnje zapřijeć. Tole přilubi Olaf Dominik, referent wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a čłon organizaciskeje skupiny, na zašłym posedźenju přirady za serbske naležnosće města. „Chwalobny a přikładnje za druhich zarjadowarjow ­wusahuje angažement Michaela Götza napřećo organizaciskej skupinje“, podšmórny předsyda serbskeje přirady Dirk Nazdala. „Jako zarjadowar staroměšćanskeho kuzła wot 1. do 3. junija wón wot samo wjacorych akterow a zastupjerjow institucijow a towarstwow, kotrež so na naj­wšelakoriše wašnje hajenju serbskeje rěče a kultury wěnuja, do přihotow a přewjedźenja wulkeho zarjadowanja zapřijima“, Nazdala doda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND