Serbow do jubileja zapřijeć poručenje

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada Wojerec ma za 750. róčnicu wobstaća města wjacore ideje

Wojerecy (AK/SN). Do lětušeho histo­riskeho měšćanskeho jubileja „750 lět Wojerecy“ matej so serbska rěč a kultura po móžnosći wobšěrnje a dosć intensiwnje zapřijeć. Tole přilubi Olaf Dominik, referent wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a čłon organizaciskeje skupiny, na zašłym posedźenju přirady za serbske naležnosće města. „Chwalobny a přikładnje za druhich zarjadowarjow ­wusahuje angažement Michaela Götza napřećo organizaciskej skupinje“, podšmórny předsyda serbskeje přirady Dirk Nazdala. „Jako zarjadowar staroměšćanskeho kuzła wot 1. do 3. junija wón wot samo wjacorych akterow a zastupjerjow institucijow a towarstwow, kotrež so na naj­wšelakoriše wašnje hajenju serbskeje rěče a kultury wěnuja, do přihotow a přewjedźenja wulkeho zarjadowanja zapřijima“, Nazdala doda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND