Nowe busowe čakarnje w pjeć wjesnych dźělach

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij (CK/SN). Gmejna Hodźij postaji lětsa štyri nowe busowe čakarnje. Za to je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju minjeny štwórtk jednohłósnje zelenu swěcu dała. We wjesnych dźělach Nowe Błohašecy, Čornecy a Čěškecy stare čakarnje zwotorhaja a nowe natwarja. Tež w Darinje po słowach wjesnjanosty Geralda Meyera (njestronjan) dotal busowe zastanišćo mějachu. Tam pak njejsy před dešćom a wichorom škitany był. Po dojednjanju z Budyskim wokrjesom, kotryž je za šulerski wobchad zamołwity, ma so to nětko změnić. Tež tam chcedźa prawu čakansku chěžku nastajić. Dohromady płaći předewzaće 31 000 eurow. Do sumy zapřijate su nimo čakanskich chěžkow tež wukony twarskeho zawoda gmejny. Tamniši dźěłaćerjo su za sadźenje fundamentow runje tak zamołwići kaž za wuhotowanje wokoło čakarnje.

Hodźij dóstanje za projekt 75procentowske spěchowanje, a to we wobjimje 23 500 eurow. Pjenjezy su z fondsa zjawneho bliskowobchada. Najprjedy pak dyrbja wobsedźerjo ležownosćow k tomu swoje „haj“ rjec. Jedne přizwolenje gmejnskemu zarjadej hižo předleži. Za Čěškecy přizwolenje trěbne njeje, dokelž słuša tamniša płonina komunje.

Tež Spytečenjo móža so na nowu busowu čakarnju wjeselić. Tu pak financuje sakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad. Tak njeje předewzaće wobstatk wobzamknjenja gmejnskeje rady. Kolesowarskeje šćežki podłu statneje dróhi S 106 dla (do toho B 6) dla dyrbjachu tam staru chěžku zwotorhać a chcedźa ju z nowej narunać. Hdy to budźe, dotal hi­šće­ jasne njeje. Gmejna pak je z krajnym zarjadom zwisk nawjazała, zo njeby so stajenje budki dlijiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND