Nowe busowe čakarnje w pjeć wjesnych dźělach

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij (CK/SN). Gmejna Hodźij postaji lětsa štyri nowe busowe čakarnje. Za to je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju minjeny štwórtk jednohłósnje zelenu swěcu dała. We wjesnych dźělach Nowe Błohašecy, Čornecy a Čěškecy stare čakarnje zwotorhaja a nowe natwarja. Tež w Darinje po słowach wjesnjanosty Geralda Meyera (njestronjan) dotal busowe zastanišćo mějachu. Tam pak njejsy před dešćom a wichorom škitany był. Po dojednjanju z Budyskim wokrjesom, kotryž je za šulerski wobchad zamołwity, ma so to nětko změnić. Tež tam chcedźa prawu čakansku chěžku nastajić. Dohromady płaći předewzaće 31 000 eurow. Do sumy zapřijate su nimo čakanskich chěžkow tež wukony twarskeho zawoda gmejny. Tamniši dźěłaćerjo su za sadźenje fundamentow runje tak zamołwići kaž za wuhotowanje wokoło čakarnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND