Kamjenske kołbaski raz na hinaše wašnje

srjeda, 28. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski.  Foto: Uwe Menschner Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski. Foto: Uwe Menschner

Z wubědźowanjom wo najlěpši recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski su wjele zajimawych idejow zezběrali. Přesadźiła je so na kóncu wosebje strowa warianta.

Kamjenc (UM/SN). Kamjenske kołbaski z kisałymi běrnami někotremužkuli słodźa. Ale z kulinariskeje znački Lessingoweho města hodźi so wjace činić. „Moja ideja bě, Kamjensku z něčim strowym zwjazać“, rozłožuje Axel Sauer. Tak kombinowaše hobbyjowy kuchar tradicionalnu a mjez wobydlerjemi jara woblubowanu kołbasku z čóčkowej solotju a z ma­joranowej jušku. Kołbasku samu je wón ­tohorunja kreatiwnje wobdźěłał a stwori z njeje buletu „Kamjensku kulku“. To bě minjene dny dobyćerski recept wubědźowanja wo najsłódnišu a najoriginelnišu alternatiwnu ideju w zwisku z Kamjenskej.

„Dóstachmy 40 receptnych namjetow. Z nich wupytachmy dźewjeć faworitow“, rozprawja Kamjenska cityjowa managerka Anne Hasselbach. Jich wunamakarjo běchu minjeny kónc tydźenja přeprošeni, swoju kreaciju prominentnej jury předstajić. Mjez jurorami bě rězniski mišter Rudolf Minkwitz, kiž měješe při tym wjele wjesela. „By-li wunamakar Kamjenskeje Carl Heinrich Mierisch wědźał, kajki dobry wothłós jeho kołbaska hišće dźensa ma, by wón zawěsće jara hordy był. Jako rězniskemu mištrej bě Mink­witzej při posudźowanju předstajenych jědźow wažne, „zo so słód Kamjenskeje jasnje jewi“.

Idejam hobbyjowych kucharjow ­wot wšeho spočatka žane hranicy napołožene njeběchu, tak zo čakaše na jurorow wulka mnohostronskosć. Paleta sahaše wot kombinacije Kamjenskeje z mexiskej tortillu, přez Kamjenski kołbaskowy tykanc hač k mediteranej kołbaskowej ­pónoji. Kamjenske rizoto, kotrež Uwe Fanselow před wočemi wopytowarjow a wobdźělnikow live warješe, docpě třeće městno. Druhe wobsadźi aziska warianta Cynthije a Daniela Tschentschera, kotrajž staj kołbasku prosće do chinskeho ćěsta ­połožiłoj.

Mjenowane tři dobyćerske recepty budu 25. měrca na Kamjenskich kołba­skowych wikach zjawnosći z mobilneje kuchnje předstajene. Wšitke zapodate ideje zapřijmu nimo toho do wosebi­teje warjenskeje knihi, kotruž chce cityjowy management Lessingoweho města wudać. Kołbaskowe wiki maja so přichodnje kóžde lěto jako prezentacija regionalnych wudźěłkow z Kamjenskej kołbasku na čole wot­měwać. Nimo nich chcedźa tam tež Budyski žonop, pječwo z klóšterskeje pjekarnje w Pančicach-Kukowje, piwo z Lěskeje, błótowske kórki a wjele dalšeho poručeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND