Kamjenske kołbaski raz na hinaše wašnje

srjeda, 28. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski.  Foto: Uwe Menschner Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski. Foto: Uwe Menschner

Z wubědźowanjom wo najlěpši recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski su wjele zajimawych idejow zezběrali. Přesadźiła je so na kóncu wosebje strowa warianta.

Kamjenc (UM/SN). Kamjenske kołbaski z kisałymi běrnami někotremužkuli słodźa. Ale z kulinariskeje znački Lessingoweho města hodźi so wjace činić. „Moja ideja bě, Kamjensku z něčim strowym zwjazać“, rozłožuje Axel Sauer. Tak kombinowaše hobbyjowy kuchar tradicionalnu a mjez wobydlerjemi jara woblubowanu kołbasku z čóčkowej solotju a z ma­joranowej jušku. Kołbasku samu je wón ­tohorunja kreatiwnje wobdźěłał a stwori z njeje buletu „Kamjensku kulku“. To bě minjene dny dobyćerski recept wubědźowanja wo najsłódnišu a najoriginelnišu alternatiwnu ideju w zwisku z Kamjenskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk