Za balansu stajny dialog trěbny poručenje

štwórtk, 01. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Thede Boysen z Flensburga, kiž bě wjele lět nawoda mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje a zastupowaše narodne mjeńšiny Němskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu a zwjazkowemu sejmej, je wčera Budyskej měšćanskej radźe wo mjeńšinowej  politice přednošował. Sprjewine město ma Boysen za „wukonliwu městnosć mjeńšinoweje politiki“.  Foto: Constanze Knappowa Thede Boysen z Flensburga, kiž bě wjele lět nawoda mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje a zastupowaše narodne mjeńšiny Němskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu a zwjazkowemu sejmej, je wčera Budyskej měšćanskej radźe wo mjeńšinowej politice přednošował. Sprjewine město ma Boysen za „wukonliwu městnosć mjeńšinoweje politiki“. Foto: Constanze Knappowa

Město planuje konferencu wo zhromadnosći Němcow a Serbow

Budyšin (CK/SN). „Mjeńšinowa politika je aktiwna wobydlerska politika. Wona spožča zhromadnosći móc, tež tendency wumjezowanja znjesć.“ To rjekny wčera Thede Boysen na posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Hinak hač wumjezowanje su nazhonjenja wotmjezowanja wažne za wuwiće swójskeje identity. Tajke nazhonjenja su, kak so Němcy čuja, hdyž so wokoło nich něšto serbskeho stawa, abo nawopak, kak so Serbam z němskej dominancu dźe. „Dilema je, zo je mjeńšina na zrozumjenje wjetšiny pokazana“, wón rozłoži. Flensburgčan bě wjele lět nawoda mjeńšinoweho sekretariata w Berlinje a zastupowaše tam štyri narodne mjeńšiny Němskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu a zwjazkowemu sejmej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND