Trochu wjace bjezdźěłnych

štwórtk, 01. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zo je ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej přiběrała, so hižo dołho stało njeje. Zo je nětko tola k tomu dóšło, ma sezonalne přičiny. Wuhlady na nowe dźěłowe městna su přiwšěm dobre.

Budyšin (CK/SN). Minjeny měsac bě we wuchodnej Sakskej 22 060 žonow a muži bjez dźěła. To je połsta wjace hač w januaru. „Februar bě zawěrno jara zymny. Někajke dźěła wonka scyła móžne njeběchu“, rozłožuje šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt. Snadny rozrost bjezdźěłnosće tuž žana překwapjenka njeje.

Kwota bjezdźěłnosće wosta ze 7,8 procentami konstantna. Rozdźěle mjez jednotliwymi wotnožkami sahaja wot 4,3 procentow w Kamjencu hač do 12,4 procentow w Zhorjelcu. Přirunujo z lětom 2017 bě w Hornjej Łužicy 3 230 ludźi mjenje bjezdźěłnych, štož po wuprajenju Thomasa Berndta nima jenož demografiske přičiny. Kaž je ze statistiki wučitać, maja wšitke skupiny wobydlerstwa podźěl na hospodarskim rozmachu. Mjez młódšimi hač 25lětnymi je ličba bjezdźěłnych porno minjenemu lětu runje tak woteběrała kaž mjez tymi nad 55 lětami. To płaći tohorunja za ćežko­zbrašenych a dołhodobnje bjezdźěłnych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND